Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015

Việc bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo một tương lai phát triển bền vững. Nếu môi trường sống bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người kèm theo nhiều tác nhân xấu. Do đó, tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015 này giúp doanh nghiệp làm giảm sự ảnh hưởng của môi trường cũng như phát triển doanh nghiệp của mình


3. Các bước cơ bản để đạt chứng nhận iso 14001

Cho dù bạn là Doanh nghiệp hoàn toàn mới với ISO 14001 hay đang hướng tới sự thành thạo hơn trong hệ thống quản lý môi trường, tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT sẽ giúp doanh nghiệp bạn khám phá và có được chiều sâu về một hệ thống quản lý môi trường toàn diện nhất.

Các bước cơ bản cho việc quản lý môi trường của doanh nghiệp theo hệ thống quản lý môi trường 14001

Bước 1: Bắt đầu với ISO 14001: Tìm hiểu việc quản lý môi trường nghĩa là gì và tại sao quản lý môi trường ISO 14001 lại có lợi đối với doanh nghiệp
Bước 2: Thực hiện hệ thống ISO 14001: Tìm ra con đường tốt nhất để thực hiện hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và ISOCERT có thể giúp gì được cho doanh nghiệp của bạn.
Bước 3: Chứng nhận với ISO 14001: Có sự đánh giá độc lập và được ISOCERT chứng nhận cho hệ thống quản lý của doanh nghiệp của bạn.


Bước 4: Duy trì hệ thống ISO 14001: Đảm bảo hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp được cải tiến thường xuyên để đem lại những gì tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

4. Quy trình cấp chứng nhận ISO 14001 tại ISOCERT
Quy trình chứng nhận ISO 14001 tại ISOCERT gồm 6 bước


Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận ISO 14001

Bước 2: Đánh giá sơ bộ

Bước 3: Đánh giá tài liệu tại ISOCERT

Bước 4: Đánh giá hệ thống quản lý

Bước 5: Kiểm tra khắc phục và thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận và dấu chứng nhận iso 14001

5. Giấy chứng nhận ISO 14001 có hiệu lực bao lâu ?
Hiệu lực của chứng nhận ISO 14001 có thời hạn trong 03 năm

Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 và luôn có hiệu lực

Chu kỳ giám sát có thể là 6-9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Hết 3 năm vẫn muốn chứng nhận, tổ chức đó phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ ISO 14001 cấp lại có hiệu lực trong 3 năm.