Có nhiều cách được hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng tiêu chuẩn iso 14001 và để đạt chứng nhận iso 14001 , nhưng dưới đây là một số cách để bạn bắt đầu với tiêu chuẩn ío 14001

Cách 1: Nhận định tốt tổng quan, hiện trạng các quy trình và hệ thống hiện có liên quan đến tác động môi trường ở tổ chức/doanh nghiệp của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn dễ dàng xác định khoảng cách hơn.

Cách 1: Xác định mục tiêu của bạn. Bạn muốn đạt được điều gì với tiêu chuẩn này?

Cách 3: Nhận được sự ủng hộ từ quản lý cấp cao. Điều rất cần thiết vì các nhà lãnh đạo của tổ chức của bạn hỗ trợ các mục tiêu của một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả và được cam kết xây dựng quy trình mạnh mẽ hơn.


Dưới đây là danh sách một số giấy chứng nhận ISO 14001 do tổ chức chứng nhận giám định quốc tế ISOCERT cấp cho các doanh nghiệp:ISOCERT cấp chứng nhận iso 14001 cho công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp D&T

giấy chứng nhận iso 14001

ISOCERT cấp chứng nhận iso 14001 cho công ty TNHH Công Nghiệp Siêu Phàm(VN)

mẫu giấy chứng nhận iso 14001

ISOCERT cấp giấy chứng nhận iso 14001 cho công ty cổ phần thiết bị thang máy Fuji Việt Nam

giấy chứng nhận iso 14001-2015

ISOCERT cấp chứng nhận iso 14001 cho công ty Hung Phu Vinh

giấy chứng nhận iso 14001

ISOCERT cấp chứng nhận iso 14001 cho công ty TNHH công nghiệp FDI Việt Nam
chứng nhận iso 14001

Các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000

Bộ ISO 14000 bao gồm một số tiêu chuẩn bổ sung cho ISO 14001, một số tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây:

ISO 14004 cung cấp hướng dẫn về việc thiết lập, thực hiện, bảo trì và cải thiện hệ thống quản lý môi trường và sự phối hợp của nó với các hệ thống quản lý khác.

ISO 14006 được dự định sử dụng bởi những tổ chức đã triển khai hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001, nhưng có thể giúp tích hợp thiết kế sinh thái vào các hệ thống quản lý khác.

ISO 14064-1 quy định các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp độ tổ chức để định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG).