Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ được coi là một trong những vấn đề cơ bản để bảo vệ thành quả kinh doanh cũng như có thể xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty được thành công và thuận lợi nhất. Do vậy, những hướng dẫn quy trình đăng ký nhãn hiệu dưới dây sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp, công ty hay cá nhân nắm được những hướng dẫn theo quy định để có thể thực hiện đăng ký nhãn hiệu thành công được tốt nhất.

Trước khi thực hiện đăng ký nhãn hiệu hay tìm hiểu về quá trình thực hiện đăng ký nhãn hiệu, tổ chức hay cá nhân cần nắm rõ được những ý nghĩa khi đăng ký nhãn hiệu hay đăng ký nhãn hiệu ở đâu (http://vpluat.com/tu-van-luat/dang-k...hoa-o-dau.html) để nắm nơi đăng ký nhãn hiệu, thực hiện lấy mẫu đơn đăng ký đúng theo quy định.


Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ được quy định tại Điều 789 Bộ luật Dân sự được cụ thể hóa như sau:
Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác tiến hành hoạt động sản xuất, dịch vụ hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản phẩm,dịch vụ do mình sản xuất hoặc sẽ sản xuất;
Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm do mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đó cho sản phẩm tương ứng và không phản đối việc nộp đơn nói trên;
Đối với nhãn hiệu tập thể, quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ thuộc về cá nhân, pháp nhân đại diện cho tập thể các cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác cùng tuân theo quy chế sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tương ứng;
Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đã nộp, có thể được chuyển giao như đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp

Tờ khai yêu cầy cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Mẫu nhãn hiệu quả công ty: 09 mẫu kèm theo, 01 mẫu được gắn trên tờ khai
Giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh quyền đăng ký nhan hiệu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, công ty
Đăng đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu có Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể
Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu

heo đó, để đăng ký thương hiệu độc quyền , người đăng ký cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, giấy tờ sau đây:

I. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cần chuẩn bị.
Mẫu điền thông tin đăng ký nhãn hiệu (02 bản): bạn có thể tải về để điền theo mẫu 04-NH tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN;
Cung cấp 09 thiết kế nhãn hiệu: Hình ảnh thiết kế nhãn hiệu được thiết kế chi tiết có kích thước của một chi tiết được thiết kế trong toàn bộ nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu đã thiết kế có kích thước chuẩn là 80mm;
Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng), một số trường hợp cần phải có hợp đồng, tài liệu xác thực doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất sản phẩm;
Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định của Cục sở hữu trí tuệ


– Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thẩm định hình thức
Tròng vòng từ 1 – 2 thàng kể từ ngày nộp đơn dang ky nhan hieu lên Cục sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện thẩm đinh hình thức đơn và bộ hồ sơ có hợp lệ không. Sau đó ra công bố chấp nhận đơn hợp lệ hoặc công bố đơn bị từ chối và yêu cầu bổ sung thêm những tài liệu bị thiếu.

Thẩm định nội dung
Sau khi được công bố trên Công báo, từ 9 – 12 tháng, Cục sẽ tiến hành thẩm định nội dung của hồ sơ như nhãn hiệu có bị trung với những nhãn hiệu đã bị trung trước đó, giấy đăng ký kinh doanh, hình thức đăng ký kinh doanh hay khả năng phát triển của nhãn hiệu để từ đó chấp nhận nhãn hiệu hay từ chối đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp hay tổ chức và cá nhân.

Công bố đơn hợp lệ
Với những đơn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ logo được chấp thuận và xác định là đơn hợp lệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức. Đồng thời đăng lên Công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp.

Với những bước đăng ký thủ tục tương đối phức tạp, các doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức có thể sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu uy tín, chuyên nghiệp và nhanh chóng để giúp doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có được sự giúp đỡ từ những công ty luật để đăng ký nhãn hiệu nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký.

Trên đây là những thông tin về quy trình đăng ký nhãn hiệu để giúp các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nắm được những cách đăng ký nhãn hiệu đúng quy định, quá trình chuẩn bị hồ sơ tốt nhất để được chấp nhận khi đăng ký nhãn hiệu từ đó giúp xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và phát triển công ty tốt nhất.
http://vpluat.com/tu-van-luat/thu-tu...a-dich-vu.html